Att hålla energin positiv viktigare än vi tror!

Har du tänkt på hur starkt vi påverkas av ord - de vi själva tänker, de vi ser och läser varje dag, de vi hör omkring oss? Jag har börjat förstå att det är mer än vi tror och att det betyder att jag själv har ett ansvar att välja mina ord väl, både dem jag tänker, säger och omger mig med.

Det finns forskning som visar att vattenkristaller bildar fantastiskt vackra mönster om vattnet till exempel står på ett papper med ord som kärlek och hopp, medan de blir fula och kantiga om de exponeras för negativa ord.

Betänk då att vi människor består till sjuttio procent av vatten! Tänk på alla ord vi använder och möter dagligen, talade, lästa, sjungna, hörda, vrålade... Det ger en tankeställare, eller hur?

Det finns också forskning som visar hur vi blir påverkade inte bara av vad andra människor säger om oss, utan även vad de tänker om oss.

Studenter presterade till exempel mycket bättre på ett prov när det satt människor i rummet intill som tänkte positiva tankar om dem än när det satt människor där som tänkte negativa tankar om dem.

Mobbning behöver alltså varken ta fysisk eller verbal form, det räcker med att vi tänker negativa tankar om någon för att han ska bli påverkad...

Har du hört om experimentet när många människor mediterade samtidigt en sommar i Washington och kriminaliteten i staden minskade med tjugofem procent under samma tid?

Vad är det som händer här egentligen?
Alla vi människor har ett energifält inom och runt oss som innehåller alla våra tankar och känslor. Om vi går omkring med mycket negativitet hamnar detta ofrånkomligen i vårt energifält som sedan går in i andras energifält och sprider negativiteten vidare.

Detta handlar alltså om veritabel miljöförstöring!

Att rensa och göra fint inombords är till gagn inte bara för mig utan för hela min omvärld. När jag mår bra sprider det sig som ringar på vattnet...

Negativitetens inverkan på våra celler
Forskarna har också upptäckt hur våra tankar och känslor påverkar cellerna i våra kroppar genom så kallade peptider som utsöndras från hypofysen.

När celler som har blivit bombarderade med negativa känslor under lång tid, delar sig, har de nya cellerna till exempel svårare att ta upp näring ur maten vi äter. De blir helt enkelt mindre livskraftiga än celler som mött positiva peptider under sin livstid.

Om vi alltså tänker och känner mycket negativt kommer vår kropp inte att få i sig den näring den behöver för att hålla sig frisk. Risken finns alltså att vi tänker oss både trötta och sjuka...

Det verkar vara viktigare än vi kanske trott att förhålla oss positiva till oss själva och till livet. Eller hur?
källa: carolina gårdheim


RSS 2.0